MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

4. 10. 2013

Debata Hospodářských novin o zdravotnictví

4. 10. 2013, Hospodářské noviny

Klíčovým volebním tématem jsou vždy změny ve zdravotnictví, nejinak to bude v letošních předčasných volbách. Právě tomu se věnovala i druhá debata Hospodářských novin.  

Ferdinand Polák: "Jsme pro konkurenci pojišťoven. Stát by neměl určovat, kolik jich má být, má vytvořit podmínky, aby mohly smysluplně fungovat, pak se uvidí, která bude hospodařit dobře." 

Celá debata: