MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

Den v práci

Malý fotoden u nás na JIPce ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha.