MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

23. 5. 2013

Lázně tu nejsou kvůli boji s nezaměstnaností

 23. 5. 2013, Lidové noviny, autor: Ferdinand Polák

Lázně tu nejsou kvůli boji s nezaměstnaností

V posledních týdnech a měsících se strhla vášnivá diskuse o „dramatickém“ poklesu počtu lázeňských hostů a z toho pramenících ekonomických problémech lázní. Lázně prý musejí propouštět přebytečné pracovníky, uzavírat nevyužité budovy, racionalizovat provoz...

Podle některých zástupců lázní prý za všechno může tzv. nový indikační seznam. Tato vyhláška ministerstva zdravotnictví, která byla loni po dlouhých 15 letech novelizována, stanoví především seznam diagnóz (u kterých je lázeňská léčba z medicínského hlediska skutečně indikována), seznam lázeňských míst (kde se to které onemocnění díky přírodním zdrojům může léčit) a délku lázeňského pobytu (za kterou lze docílení medicínského efektu u většiny pacientů oprávněně předpokládat).

Důvodem novelizace indikačního seznamu byla skutečnost, že medicína za posledních 15 až 20 let udělala neskutečný pokrok (rozvoj katetrizačních technik, laparoskopických operací atd.), a mnohé nemoci je proto již efektivnější léčit jinou než lázeňskou formou. Jedná se tedy o čistě zdravotně odborný materiál, jehož příprava trvala několik let a na kterém se kromě ministerstva podílely odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, zástupci lázní, lázeňských míst a České lékařské komory. Rozhodně se nejedná a ani nesmí jednat o materiál politický, o nástroj uměle zajišťující zaměstnanost, sociální smír nebo prosperitu chudších regionů. To by totiž znamenalo zásadní popření smyslu medicíny. Není možné zneužívat medicínu k řešení sociálně ekonomických problémů společnosti. Stejně jako nebudeme posílat neindikované pacienty na operaci srdce jenom proto, že máme hodně kardiochirurgů, stejně jako nebudeme neindikovaně posílat těhotné ženy na ultrazvuk každý týden jenom proto, že máme hodně ultrazvukových přístrojů, tak nemůžeme neindikované pacienty posílat do lázní jenom proto, že máme hodně lázní.

Pokud má někdo přesvědčivý vědecko-medicínský důkaz o zásadním přínosu lázeňské léčby u nějakého onemocnění a toto onemocnění není v indikačním seznamu uvedeno, pak je to relevantní připomínka a je třeba se jí zabývat. Pokud ale někdo kritizuje indikační seznam jenom proto, že na jeho základě už do lázní nebudou jezdit lidé jen na státem hrazenou rekreaci nebo že na jeho základě v nějakém regionu stoupne nezaměstnanost, pak se jedná o kritiku naprosto neoprávněnou a úplně scestnou.

Za úhradu z veřejného zdravotního pojištění pojedou do lázní pouze ti, kteří to ze zdravotních důvodů potřebují. Stejně jako na kardiochirurgickou (ortopedickou, gynekologickou apod.) operaci chodí pouze ti, kteří to ze zdravotních důvodů potřebují

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.