MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

16. 2. 2016

ODS vs. ANO/ČSSD aneb velký bratr ve zdravotnictví

Ministr zdravotnictví není šéf ani pacientů, ani lékařů, odmítám registr úhrad

(ČRo Plus) Novelizace zákona o zdravotních službách je předmětem kritiky kvůli národnímu zdravotnickému informačnímu systému, v rámci které ho mají vzniknout nové registry, především národní registr úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Citlivá data má stát evidovat ve spojení s rodnými čísly, tedy neanonymně. Oponenti hovoří o velkém bratru a nebezpečí zneužití. Ústav zdravotnických informací a ministerstvo se námitkám brání s tím, že vystopovat konkrétního jedince je zapotřebí.


Opravdu stát potřebuje shromažďovat údaje o léčení každého z nás? Opravdu stát potřebuje shromažďovat údaje o léčení každého z nás? Hostem na ČRo Plus byl bývalý náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák.

 Bývalý náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák upozornil, že jde o základní filozofický rozdíl v pohledu na roli státu při poskytování zdravotní péče. 

 Polák: „Ministr zdravotnictví není šéf náš, ani lékařů, ani pojišťoven. Ten nemusí vědět, kde se co šustne. Stát není firma a nelze ho jako firmu řídit… Data, o které zde jde, mají být pouze na zdravotních pojišťovnách. Stát tyto data nepotřebuje na to, co má plnit.“

 „Nedomnívám se, že má stát zdravotnictví řídit zdravotnictví ve smyslu plánování zdravotní péče,“ prohlásil.

 Data, o které v novele jde, mají být pouze na zdravotních pojišťovnách, soudí bývalý náměstek. „Nemyslím si, že stát musí vědět o každém svém občanovi úplně všechno a řídit zdravotnictví.“ 

 Obavy o bezpečnost, jakkoli důležité, jsou podle Poláka až sekundární. „My víme, že hackeři dokážou data dostat i z Pentagonu, tudíž není důvod, proč by je nedostali i od státu.“ 

 „Domnívám se ale, že stát vůbec nemá potřebu data schraňovat. A když je nebude schraňovat, tak není riziko jejich úniku,“ dodal bývalý náměstek. 

 Ten také upozornil na budoucí rizika existence takového registru. „Nejsem si jist, že v momentě, kdy stát tato data bude mít, nepřijde za několik let někdo, kdo v dobré víře řekne: stát má tady zdravotní data o všech svých občanech, má i data z finančního úřadu a úřadu práce, všechno jsou to státní data, pojďme to dát jednoho registru.“ 

 „A tak spustíme lavinu, která je smrtící,“ varoval před přílišnou informovaností státu o soukromých záležitostech občanů Ferdinand Polák. 

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.