MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

OSN (Rada pro lidská práva)

Ve dnech 20. 10. - 23. 10. 2012 jsem vedl delegaci MZČR na zasedání UPR (Universal Periodiv Review) v OSN v Ženevě. (viz Aktualita)