MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

30. 9. 2013

Program ODS pro zdravotnictví

Program ODS pro péči o seniory, zdravotnictví a sociální otázky.

Video (odkaz)