MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

Setkání ministrů zdravotnictví EU

Fotografie ze setkání ministrů zdravotnictví EU info