MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

Velká cena města Úval

A ještě fotky z Velké ceny města Úval. S malým karambolem...