MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

15. 9. 2017

Vítání občánků

Vítání občánků.jpg 

V pátek 15.9.2017 se v MŠ Klánovice uskuteční vítání občánků pro děti narozené v prvním pololetí tohoto roku.