MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

Vítání občánků

V pátek 15.9.2017 se v MŠ Klánovice uskutečnilo vítání občánků pro děti narozené v prvním pololetí tohoto roku.

Vítání1.jpgVítání5.jpgVítání4.jpg

                       Vítání3.jpg    Vítání občánků.jpg