MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

Vítání občánků 09/2017

Letošní druhé vítání malých občánků v MČ Praha - Klánovice