MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

Vítání občánků září 2018

 Druhé letošní vítání občánků se uskutečnilo v pátek 14. 9. 2018. Jako starosta jsem přivítal děti narozené v první polovině roku 2018.  Krásné přivítání opět zařídily děti a paní učitelky z naší klánovické MŠ :)

3.jpg2.jpg1.jpg