MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

9. 1. 2013

zavedení telefonní linky pro ošetřující lékaře v souvislosti s rostoucím výskytem chřipkových onemocnění

Zavedení telefonní linky pro ošetřující lékaře v souvislosti s rostoucím výskytem chřipkových onemocnění.

Více informací v tiskové zprávě MZČR (odkaz)