MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

O mně

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze a s výjimkou několika zahraničních studijních a pracovních praxí jsem zde prožil celý dosavadní život. Mám pracovní zkušenosti ze státní, veřejné, soukromé i neziskové sféry. V roce 2006 jsem založil společnost ProCare Medical zabývající se domácí zdravotní péčí. Dnes se jedná o špičkové pracoviště ve svém oboru s pobočkami ve čtyřech krajích ČR.

Vedle práce lékaře se zabývám organizací a financováním zdravotnictví, fungováním zdravotnických systémů a obecně zdravotnickou politikou. Ve volném čase hlavně sportuju – nejvíc mě baví běhání, cyklistika a lyžování.

Mám poměrně konzervativní a hodně pravicové názory, které se nebojím říkat nahlas. Tvrdím, že i ve zdravotnictví musí existovat zodpovědnost jedince za své jednání, možnost volby péče dle kvality a ceny (při zajištění základního standardu pro všechny) a smysluplná (byť regulovaná) soutěž zdravotních pojišťoven.

Mám-li se ztotožnit s některými výroky (jichž ale ve většině bohužel nejsem autorem), tak by to byly například tyto:

-          Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

-          Normální je pracovat, nikoliv pobírat dávky.

-          Dotace ničí rovnou soutěž a poškozují podnikatelské prostředí.

-          Odbory v ČR škodí této zemi.

Podrobnější informace o mých názorech a postojích najdete na tomto webu, na facebooku nebo v mých článcích. Případně mi můžete zavolat.

 

Můj strukturovaný životopis naleznete níže. 

 IMG_9340.jpg

Datum narození: 25. 10. 1972

E-mail: info@ferdinandpolak.cz

 

Pracovní praxe:


 

2014 – dosud         Zástupce ředitelky ProCare Medical s.r.o.

2002 – dosud         Lékař, KARIM VFN a 1. LF UK

2006 – dosud         Výuková činnost pregraduální a postgraduální, 1. LF UK

2017 - 2018           Starosta MČ Praha-Klánovice

2012 – 2014           Náměstek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči

1998 – 2002           Lékař, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK

 

Vzdělání:


2016 - 2017 - Program MBA na Academy of Health Care Management (titul MBA)

2011 - Obhajoba disertační práce na 1. LF UK (titul Ph.D.)

2009 – Nástavbová atestace v oboru Intenzivní medicína

2006 – Specializovaná způsobilost pro obor Vnitřní lékařství

2005 – Atestace v oboru Anesteziologie a resuscitace

2003 – Funkční licence pro parenterální a enterální výživu

2001 – Atestace v oboru Vnitřní lékařství

1992 – 1998 – 3. lékařská fakulta UK v Praze (titul MUDr.)  

 

Členství v odborných společnostech:


Česká společnost pro anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu (ČSARIM)

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Česká lékařská komora (ČLK)

 

Občanské aktivity


Předseda místního sdružení ODS Klánovice (člen ODS od roku 2009)

Místopředseda oblastního sdružení ODS Praha 14

Předseda dozorčí rady Pohádkové Klánovice, o.p.s.

Člen dozorčí rady PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.