MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

Lékař a expert v oblasti řízení a organizace zdravotnictví

3.11.2014

Zvolení místostarostou Klánovic

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice jsem byl zvolen do funkce místostarosty.